एमाले नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी जारी, ७० सदस्य उपस्थित
 • SNN Nepal

 • g]skf -Pdfn]_sf jl/i7 g]tf g]kfn lqrfln;f}F k'iknfn :d[lt lbj;sf] pknIodf z'qmaf/ oxfF cfof]lht …g]kfnL sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] jt{dfg ;Ë6 / cfufdL af6f]Ú ljifos sfo{qmddf g]skf -Pdfn]_sf jl/i7 g]tf dfwjs'df/ g]kfn cfˆgf] dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt ÷/f;;

  काठमाडौँ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ ।

  बुद्धनगरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा जारी बैठकमा ७० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित छन्।

  बैठकमा १५ जना केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।

  नेपाल समूहले पार्टी एकता, अध्यक्ष केपी ओली पक्षले पछिल्लो समय गरिरहेका विभिन्न निर्णय तथा सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो।

  बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिला गरी शुरु भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सोही पार्टी प्यालेसमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु छलफलमा जुटेका थिए।

  ओली पक्षको केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान अधिवेशन तथा पार्टीको पालिका तथा वडा अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय अनुमोदन गर्न ओली पक्षले यही साउन २४ गतेलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ।

  नेपाल समूहले बिहीबारलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि ओली पक्षले भने विज्ञप्ति जारी गरी एमालेको कुनै औपचारिक बैठक नबोलाएको र अरु कसैले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराएको थियो।

 • २१ श्रावण २०७८, बिहीबार प्रकाशित

 • Nabintech
  साताकाे चर्चित
  सम्बन्धित
  images